Associa-t’hi!

El CERE sóm una entitat sense ànim de lucre, és per això que necessitem del teixit associatiu i públic per esdevenir.

socis i sòcies

El paper del soci.

Ser soci del CERE significa participar en el coneixement del passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca de la Ribera d’Ebre i comprometre’s en la dinàmica de l’entitat participant en l’organs de decisió marcats en els estatuts i assumint la quota específicada en la butlleta d’inscripció. Dins de l’entitat podran haver-hi socis numeraris, familiars, honoraris i adherits.

Socis i sòcies numeraris/àries.

A més dels que ja ho són en aprovar-se aquests estatuts, les persones físiques que demanen ser-ho i siguin acceptades per la Junta Directiva i per l’Assemblea General. Els socis podran ser persones físiques o persones jurídiques sense finalitat de lucre. En el darrer cas caldrà que nomenin una persona física com a representant a l’Assemblea General

Socis i sòcies familiars.

La parella, fills/es i familiars que tinguin el mateix domicili familiar que el soci numerari, prèvia sol·licitud per escrit, podran esdevenir socis i sòcies familiars de l’entitat, amb la qual cosa gaudiran dels mateixos deures i drets, excepte el deure de contribuir al sosteniment econòmica de l’associació. La unitat familiar rebrà un únic exemplar de les publicacions i de les trameses informatives per domicili.

Socis i sòcies honoraris/àries.

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea General anual el nomenament de socis honoraris a favor d’aquells socis que, per llurs mèrits i serveis fets al Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, hagin merescut aquesta distinció. Aquests socis restaran exempts del deure de contribuir al sosteniment econòmic de l’associació.

Socis i sòcies adherits/des.

A banda de la quota ordinària, la Junta Directiva va aprovar establir la quota de soci col·laborador de 15 €. Tenen els mateixos drets, excepte el de rebre les publicacions.

Vull associar-m’hi.

Per fer-te soci del CERE només ens has d’emplenar el següent formulari i després ens possarem en contacte amb tu per demanar-te el compte corrent on et cobrarem les quotes.

[dsm_contact_form_7 cf7_library=”5797″ input_background_color=”#fff2f2″ _builder_version=”4.19.5″ _module_preset=”default” labels_font_size=”17px” custom_button_one=”on” button_one_text_color=”#FFFFFF” box_shadow_style_button_one=”preset4″ box_shadow_horizontal_button_one=”-4px” box_shadow_vertical_button_one=”5px” global_colors_info=”{}”][/dsm_contact_form_7]