El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) és una entitat fundada l’any 1983, amb l’objectiu de promoure estudis sobre la realitat comarcal i també coordinar i impulsar iniciatives culturals i de coneixement de la Ribera d’Ebre. En l’actualitat el CERE està format per més de 420 socis i d’entre les seues activitats destaquen les publicacions, el Premi d’Assaig “Artur Bladé”, el guardó Sirga d’Or, la convocatòria de beques, la Fira del Llibre i l’Autor Ebrencs i l’organització de jornades d’estudi sobre la Ribera d’Ebre.

Constitueixen l’objecte i la finalitat del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la comarca, en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació, particularment el camp de l’arqueologia, la història, l’art, l’etnologia, la geografia, la literatura, l’economia, la lingüística, el folklore, la sociologia, l’agricultura, la geologia, la botànica, la zoologia, l’ecologia així com el foment de les noves tecnologies de la informació-internet i totes aquelles altres matèries i camps del saber que constitueixin una aportació d’interès per al coneixement del passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca de la Ribera d’Ebre.

Per a la realització d’aquests fins, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre podrà col·laborar amb institucions, entitats i persones, i podrà crear les seccions que consideri necessàries dins el seu àmbit d’actuació territorial. Promourà reunions d’estudiosos, la creació d’una biblioteca i un centre de documentació especialitzats en temes i estudis comarcals, excursions científiques, publicacions de temes culturals i científics, i la promoció de premis, beques i ajuts a estudis comarcals i altres activitats que s’avinguin amb els objectius de l’entitat.

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre podrà, d’acord amb la legislació vigent en cada cas, crear o participar sota qualsevol forma prevista a les lleis de totes aquelles persones jurídiques de naturalesa pública o privada que siguin del seu interès per l’acompliment dels seus fins.En queda exclòs tot ànim de lucre.

 14581588_906246589508593_7827064196269349196_n


SECCIONS DEL CERE

Secció d’història natural. Duu a terme estudis, projectes i treballs relacionats amb aspectes tan diversos com la meteorologia, la conservació dels espais naturals, la classificació taxonòmica de les espècies de flora i fauna, etc. Delegat: Joaquim Roset.

Secció de lingüística i literatura. Es porten a terme activitats de coneixement del territori que afavoreixen els usos interpersonals de la llengua catalana i també cursos divulgatius dels diferents aspectes culturals de la comarca. També s’organitzen tallers d’escriptura adreçats als joves i una altra tasca important que s’ha dut a terme, ha consistit en col·laborar en la difusió de l’obra d’Artur Bladé i Desumvila. Delegats: Joan Farnós (lingüística) i Andreu Carranza (literatura).

Secció d’arqueologia. Elabora estudis i promou activitats sobre els diversos poblaments d’antigues civilitzacions establertes al territori de la nostra comarca, a través de la recerca de diversos jaciments, en especial sobre la presència dels íbers i dels romans. Delegat: Ricard Arnáiz.

Secció d’història. Impulsar l’estudi de les diverses èpoques històriques, a través de treballs de recerca o d’activitats de difusió (xerrades, jornades, presentacions de llibres). També hi ha interès en promoure ciències auxiliars de la història. Delegat: Pere Muñoz.

Secció de noves tecnologies. S’encarrega de mantenir al dia tots els aspectes tecnològics necessaris per a al bon funcionament de la nostra entitat, alhora que també es fixa en l’evolució de les TIC a la comarca. Delegada: Helena Blanch.

Secció d’impuls social. Creada l’any 2007, pretén la conjugació d’humanisme, cultura i societat en l’àmbit de la solidaritat internacional i la reflexió sobre els desequilibris socials, polítics i econòmics a nivell global. Delegat: Josep F. Moragrega.

Secció juvenil. També creada l’any 2007, vol esdevenir un punt de referència de joves i/o associacions de joves interessats en la cultura en general per tal de donar-los suport en les seves activitats. Delegada: Helena Blanch.

Secció d’arts. Creada l’any 2009, aquesta secció té la intenció de conèixer millor i potenciar l’art a la nostra comarca i tirar endavant activitats relacionades amb el món de l’art. S’ha proposat organitzar un calendari d’exposicions a diverses poblacions de la comarca, en què hi pot participar tothom que dugui a terme alguna activitat artística (pintura, escultura, esmalts, gravat, ceràmica, disseny, fotografia, etc.) de manera professional o amateur, resideixi o no a la Ribera d’Ebre. Delegada: Helena Blanch.

Secció d’etnologia. Aquesta secció es va crear formalment el 2009 malgrat que sempre havia estat present en els estudis i treballs realitzats per diverses persones vinculades a l’entitat. Molts d’aquests treballs es poden trobar en forma d’articles a la Miscel·lània. El dinamisme d’aquesta secció abans de la seva creació també s’evidencia en l’impuls i recolzament que ha donat en grans projectes com l’organització de les III Jornades d’Etnologia a les Terres de l’Ebre (Ascó, 2003); o més recentment les Jornades d’Estudi sobre la Festa de Sant Antoni als Països Catalans (Ascó, 2006). Avui dues de les activitats de màxim ressò programades i a les quals es dóna suport i difusió són el Tradijoc (trobada de jocs tradicionals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta), i el programa d’estudi de la pedra en sec a la Ribera d’Ebre. Delegat Biel Pubill.

Secció Cultura Digital. Punt de trobada de totes aquelles persones que volen realitzar actuacions relacionades amb el món digital, així com activitats nascudes digitalment, com els videojocs, la música digital o la realitat virtual, o bé les que s’hi vinculen a través de la implementació digital com el llibre digital, revistes interactives, etc. que tenen la dinamització de la cultura com a eix principal. Delegat: Albert Pujol.