El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre seguint amb el seu objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la nostra comarca ha concedit aquest 2023 les beques següents (tot recordant que el període de presentació de beques continua obert de manera extraordinària +Info):

-Margarida Genera Monells: “Projecte arqueològic de Vinebre”

-Andreu Prunera Garcia: “Projecte sobre l’exhumació de la fossa de Santa Magdalena a Móra d’Ebre”

-Joan Descarrega Carmona: “Situació del poblament morisc en els territoris de Tivissa, Móra, Garcia, Ascó, Flix, Benissanet i Miravet, després de la conquesta cristiana, concretament, durant el control de l’Orde del Temple”

-Ismael Beniteb (L’Aube): “Avaluació de la dispersió d’espècies exòtiques de vegetació al bosc de ribera en un tram del riu Ebre: Móra d’Ebre-Miravet”