L’Associació Cultural La Foig organitza el primer concurs de fotografia Anton Moreu.

 

image001

 

Bases del concurs:

 

1. Tema: La Ribera d’Ebre (paisatges, gent, etc.)

2. Participants: El concurs està obert a tothom.


3. Obres: S’hi podran presentar un màxim de tres obres que no hagin estat premiades ni publicades. Les fotografies presentades no inclouran marca d’aigua ni cap tipus de signatura.


4. Format: 20×30 cm o DIN A4


5. Tècniques: Blanc i negre i color


6. Termini d’admissió d’obres: 31 de març de 2016


7. Tramesa: Concurs de Fotografia Anton Moreu, Ajuntament de Garcia (c. Major, 31, 43749 Garcia, tel. 977 400 638)


8. Jurat: Format pels fotògrafs Jordi Brú i Raimon Crescenti i un membre de l’Associació Cultural La Foig.


9. Exposició, veredicte i lliurament de premis: Les obres seran exposades durant el 30 d’abril de 2016 a la Sala del Maig de Garcia. El mateix dia, a les 19h, es farà públic el veredicte i l’entrega de premis.


10. Premis: 1r premi, 300 euros; 2n premi, 200 euros; 3r premi, 100 euros. Un mateix participant no podrà obtenir més d’un premi.

11. Retorn de les obres: S’hauran de recollir a l’Ajuntament de Garcia en un termini màxim de 90 dies. Passat aquest termini, les que no hagin estat recollides seran destruïdes.


12. Normes complementàries: Les obres guanyadores romandran en propietat de l’Associació Cultural La Foig; els autors n’hauran de cedir l’arxiu digital original. L’Associació es reserva el dret de reproduir les obres guanyadores, indicant-ne sempre l’autoria. Presentar-se al concurs comporta que els autors de les obres en són posseïdors dels drets d’autor i d’imatge. L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol responsabilitat per la publicació o la utilització de les obres. L’organització tindrà cura de les obres i es farà càrrec de la seva conservació, sense fer-se responsable de qualsevol incident que puguin sofrir.