congres_batalla_ebre_5a37b3ad414c9

Amb l’objectiu de commemorar el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre, un dels esdeveniments històrics més rellevants que han tingut lloc a les Terres de l’Ebre durant el passat segle XX, l’Associació Amics i Amigues de l’Ebre i el Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, organitzen el Congrés Internacional Batalla de l’Ebre 1938-2018, que es durà a terme els dies 28-30 de setembre i 5-7 d’octubre de 2018 a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.

El format del congrés combinarà ponències amb comunicacions i també es realitzaran visites guiades i comentades per espais significatius, amb els objectius de millorar el coneixement sobre la Batalla de l’Ebre i el seu context històric i social; difondre l’esdeveniment de la Batalla de l’Ebre entre les noves generacions; donar a conèixer nous aspectes d’investigació històrica sobre la Batalla i divulgar i valorar el patrimoni històric que tenim a les Terres de l’Ebre.

Els eixos temàtics del Congrés seran els següents:

-Context polític estatal i internacional.

-Aspectes bèl·lics.

– Vida local al front de guerra i refugiats.

– La sanitat.

– Literatura, cinema i premsa i altres elements propagandístics sobre la Batalla de l’Ebre.

Totes aquelles persones que vulguen presentar alguna comunicació relacionada amb qualsevol de les temàtiques contemplades han de fer-ne arribar un resum d’un màxim de 350 paraules a la Secretaria del Congrés  (informacio@amicsebre.cat) abans del dia 14 d’abril. Un cop el Comitè Científic haja donat el vist-i- plau al projecte de comunicació, la Secretaria del Congrés n’informarà la persona interessada, la qual haurà de lliurar el text complet de la comunicació abans del dia 1 de setembre.

Aquesta Congrés compta amb un ajut a activitats per a centres d’estudis del 2018 de l’Institut Ramon Muntaner.

Podeu consultar la primera circular del Congrés a l’enllaç http://batalladelebre.cat/el-congres/.