S’han convocat les bases del XXV Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi. Hi ha dos categories, una de joves de 14 a 17 anys el 31 de desembre de 2015, i l’altra de 18 a 21 anys el 31 de desembre de 2015. El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres. Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació. El termini d’admissió conclourà el dia 24 de març de 2015.
Les bases podeu consultar-les en aquesta mateixa pàgina web.

cartell_certamen_narrativa_breu_2015