Ascó Narrativa breu-2018

PARTICIPANTS : 1r GRUP – Joves de 14 a 17 anys, 2n GRUP – Joves de 18 a 20 anys.

EXTENSIÓ: de 10 a 15 pàgines per als participants del 1r Grup, i de 15 a 20 pàgines per als participants del 2n Grup.

TEMA: El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres.

CARACTERÍSTIQUES: Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.

PREMIS: General  800€ en cada un dels grups, autor local 400€ en cada un dels grup.

TERMINI PRESENTACIÓ: 22 de març de 2018

MÉS INFORMACIÓ: Ajuntament d’Ascó