El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre dedica la revista Miscel·lània a la població de la Palma d’Ebre

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre dedica la revista Miscel·lània a la població de la Palma d’Ebre

El número 31 de la publicació està format per 20 articles, 9 dels quals referents a la població de la Palma d’Ebre 

Durant 2021, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) ha treballat en la confecció del número 31 de la seva publicació insígnia, la Miscel·lània del CERE, que s’edita des de l’any 1983 i té com a objectiu la difusió de treballs inèdits, referents als diversos camps i disciplines que es treballen des de l’entitat. El nou número està format per vint articles —sense tenir en compte les presentacions del número i les normes de publicació—, vinculats al dossier d’articles sobre la Palma d’Ebre i a les seccions ‘Història’, ‘La Ressenya’, ‘Llengua i Literatura’, ‘Patxetins’, ‘Geografia’ i ‘Recerca Jove’, en la qual es publiquen els estudis finalistes del Concurs de Treballs de Batxillerat sobre la Ribera d’Ebre, que impulsa el CERE. La publicació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i de l’Institut Ramon Muntaner.

Cal posar en relleu que la publicació, tot i tenir un bon nombre d’estudis relacionats amb l’anàlisi del passat, té com un dels seus objectius prioritaris treure a la llum treballs que abordin els reptes actuals de la Ribera d’Ebre, tal i com es pot copsar a través de la contribució del geògraf Ismael Bentieb, titulada “Una urbanització condicionada: L’exemple de la comarca de la Ribera d’Ebre”, en què vincula, en un context de canvi climàtic com l’actual, el risc d’inundacions amb la necessitat d’un nou planejament territorial que tingui en compte aquests perills potencials. També va en aquesta mateixa línia el treball d’Antoni Galceran, observador meteorològic de la Palma d’Ebre, el qual a través de la contribució “Fenòmens meteorològics adversos dels darrers temps. Són cada vegada més freqüents?”, aporta dades que semblen apuntar a una cada cop més freqüent concentració d’episodis de temps advers a la població del nord de la Ribera d’Ebre —que també són aplicables a un marc territorial més ampli—, a partir de la constatació dels efectes produïts per la DANA, a l’octubre de 2019, el temporal Glòria, durant el mes de gener de 2020 i, finalment, la depressió Filomena, de gener de 2021.  

A més de les seccions ressenyades, i de la voluntat de de tractar temes d’actualitat, cal destacar que la Miscel·lània 31 treu a la llum 9 treballs referits a la població de la Palma d’Ebre, la majoria dels quals inclosos al dossier d’articles sobre la població, però no exclusivament. Per tant, els lectors trobaran contribucions sobre aspectes molt diversos relacionats amb la vila del nord de la Ribera d’Ebre, com per exemple sobre el lloc i el terme de la Palma d’Ebre a través d’un capbreu de 1403; sobre el sorgiment del sindicalisme agrari a la Ribera d’Ebre, fent especial atenció a la viles d’Ascó, Flix i la Palma d’Ebre; sobre el Bisbe Francesc Xavier Ciuraneta, el qual tingué un paper destacat en el conflicte referent a les obres de la Franja; sobre la repressió viscuda a la Palma d’Ebre durant la Guerra Civil, a partir de l’anàlisi de la documentació de la Causa General; sobre la construcció d’unes escoles de primària a la població de la Palma d’Ebre durant la segona república; sobre el republicà i exiliat Joaquim Escolà Aragonès o, per acabar, una ressenya biogràfica d’uns dels fills il·lustres de la Palma d’Ebre, el pintor Rossend Escolà . 

Finalment, volem destacar que Miscel·lània està immersa en un procés de transformació amb l’objectiu de potenciar el nombre d’estudis i la seva qualitat editorial. Així posem èmfasi en el suport que rep d’un Comitè Assessor de la publicació, format per investigadors de referència que avalen i assessoren els membres del Comitè Editorial, o en la incorporació dels resums dels articles en castellà i anglès, acció que pretén contribuir a donar major difusió a la publicació fora del nostre àmbit territorial. Aquesta línia d’actuació també es veu reforçada per la presència de la Miscel·lània en repositoris oberts de recerca, com per exemple Dialnet o RACÓ. Precisament, a través d’aquest darrer portal  https://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/issue/archive es pot consultar tota la Miscel·lània en línia, a excepció del número 31, reservat als socis de l’entitat.  

Comentaris tancats.