PREMI BLADE DESUMVILA

 S’augmenta la dotació econòmica del premi fins els 2500 €.Pel que respecta al període de recepció de les obres, el termini es tancarà l’1 de març de 2019.

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre ja ha fet públiques les bases de la convocatòria per la presentació de la nova edició del Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila. Ho ha fet augmentant la dotació econòmica del premi que dels 2200 € passa als 2500 €. Per altra banda també canvien les dates del termini de presentació. Així, els candidats podran presentar el seu treball fins l’1 de març de 2019.

Bases XIX Premi d’Assaig Artur Bladé Desumvila

Tema

Treballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investigació sobre història, art, etnologia, geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore, sociologia, agricultura, geologia, botànica, zoologia, ecologia, noves tecnologies, relacionats amb la Ribera d’Ebre, els seus pobles o els seus personatges. També poden optar al premi memòries, diaris personals, biografies i autobiografies.

Es valorarà el fet que constitueixi una aportació d’interès per al coneixement del passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca i la seua gent, i podria tenir caràcter monogràfic o bé ser un aplec de treballs diversos, en tots els casos sempre en llengua catalana.

 

Dotació

2.500 euros i publicació de l’obra dins la col·lecció Daliner del CERE.

Extensió

Un mínim de 70 folis i un màxim de 200.

Jurat

El jurat estarà format per tres membres i un secretari, que actuarà en representació del CERE.

Presentació

A doble espai i per quadruplicat en format Times 12. Les obres hauran d’anar signades amb un lema, i acompanyats d’una plica tancada que contindrà el lema, a l’exterior, i el nom, l’adreça postal i l’adreça electrònica de l’autor a l’interior. A més, s’haurà d’incloure l’obra en format digital (.doc) en un cd-rom.

Consulta les bases aquí