appfi

L’APPFI posa en marxa el projecte de recerca “El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova” a càrrec del Dr. Joan Alberich González, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. L’objectiu principal de la investigació és l’anàlisi de l’evolució històrica del dipòsit de Móra la Nova en el marc de la Línia dels Directes entre Barcelona i Madrid. El projecte compta amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner i forma part d’una acció de recerca coordinada amb el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.

Una de les dependències més destacades durant l’època en que regnà la tracció a vapor foren els dipòsits de locomotores, instal•lacions adscrites a la secció de Material i Tracció de les companyies ferroviàries. La seva funció era assegurar la dotació, el manteniment i la reparació del material motor i mòbil necessari per prestar un correcte servei així com l’organització i l’assignació del personal que hi estava adscrit. Constituïen, per tant, la base de l’organització del servei de tracció d’una xarxa ferroviària.