soc

El CERE ha contractat una persona jove en pràctiques a jornada completa durant 6 mesos amb la finalitat de dinamitzar l’entitat. La contractació ha tingut lloc a l’empara de l’ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

La persona seleccionada va començar la seva tasca el passat 26 d’octubre i ja està treballant en diverses iniciatives dirigides a donar a conèixer les activitats que duu a terme el centre tant entre els seus socis com entre el conjunt de la població. En breu s’aniran fent públiques les dates i activitats previstes.