JORNADA D’ONOMÀSTICA DE LA RIBERA D’EBRE
IV JORNADA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA
VII JORNADA D’ESTUDIS LOCALS I TERRITORIALS CARMEL BIARNÈS
17 i 18 D’OCTUBRE DE 2015 (Móra d’Ebre i Ascó)

L’onomàstica és un destacat instrument per al coneixement del territori, de la llengua i dels seus habitants que genera curiositat i debats científics. Noms de bateig, cognoms, sobrenoms o noms col·lectius, centenaris o de creació moderna, units als individus o a les famílies, han despertat l’atenció de molts. L’orografia, el paisatge, els rius, les fonts, la terra cultivada o la terra erma, les cases, els llocs habitats, en definitiva, tot el que configura l’entorn rural i urbà van estretament lligat als mots. Mots vius o mots que només perduren en la documentació, de significat transparent o de significat opac, alguns procedents d’antigues llengües. En definitiva mots propis genuïns que representen l’ànima d’un país, fruit de la percepció, del coneixement del territori per part dels habitants que hi viuen i dels avantpassats que la van treballar i que espontàniament van identificar amb noms singulars cada un dels indrets que calia diferenciar dels altres.
Atès que fins ara no s’havia organitzat cap trobada d’aquestes característiques a la Ribera d’Ebre, aquesta jornada es presenta com una bona oportunitat per estudiar i divulgar la toponímia i antroponímia riberenca. Per a la correcta organització s’han previst objectius, temes i programació.
Objectius
a) Fer una aproximació al coneixement dels noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre, actuals o del passat. El seu origen, la seva vitalitat o desaparició, i la relació amb diferents àmbits científics i culturals.
b) Difondre els estudis d’onomàstica realitzats fins ara, llibres o articles, d’àmbit nacional o local, de la Ribera o de municipis veïns.
c) Contribuir a l’onomàstica catalana amb els resultats de les recerques a les terres de l’Ebre.
d) Fomentar l’estudi i divulgació de l’onomàstica local i relacionar-la amb la de les comarques veïnes.
e) Generar debats al voltant dels noms propis (topònims polèmics, alteracions onomàstiques, etimologies populars…)
f) Animar a la realització de reculls onomàstics municipals (generals o parcials).
g) Conèixer els estudis d’onomàstica d’altres territoris per afavorir l’intercanvi de coneixements, mètodes i resultats.
Tema general
Onomàstica (toponímia i antroponímia), actual o pretèrita, oral o escrita, de la Ribera d’Ebre i comarques veïnes.
Temes específics
Partint del tema general suggerim les següents línies temàtiques:
a) L’onomàstica, disciplina auxiliar de la lingüística, la geografia, la història, l’arqueologia, la botànica, la zoologia, la cartografia…
b) Toponímia de les ribes del riu i toponímia de secà.
c) Antroponímia a través dels segles: dels fogatges als padrons.
d) Documentació escrita amb valor onomàstic.
e) Onomàstica urbana (carrers, places, edificis singulars…).
f) Malnoms i noms de casa.
g) Reculls d’onomàstica i tesis doctorals.
h) Onomàstica i literatura.
i) L’onomàstica a l’obra dels escriptors ebrencs (Artur Bladé, Carmel Biarnés, Jesús Moncada…)
j) Onomàstica vària: noms de vents, núvols, llaguts, campanes, animals, jocs…
k) Qualsevol altre tema d’onomàstica catalana.
Comunicacions
Les propostes de comunicació a la Jornada s’han de fer arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 4 de setembre de 2015 a la Secretaria d’organització de la Jornada cere@riberadebre.org. Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (noms, adreça de correu electrònic i domicili) i un text amb el títol i resum de la comunicació d’una extensió entre cinc-cents i dos mil caràcters. El termini per presentar aquests resums és el 4 de setembre de 2015.
La data límit per lliurar el text definitiu, que haurà de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters, és el dia 18 de novembre de 2015.
Allotjament
Per facilitar l’assistència a la Jornada l’organització oferirà opcions d’allotjament i informació sobre els horaris de transport.
Secretaria de la Jornada
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), C/ Sant Jordi 3, 3r, 43750 Flix, telf. 977410521, cere@riberadebre.org
Coordinadors
Biel Pubill, Gerard Mercadé, Joan Launes, M. Carme Jiménez, Joan Farnós, Josep Antoni Collazos, Ventura Castellvell.
Comitè científic
Emili Casanova (UV), Josep Cid (IES Móra d’Ebre), Olga Cubells (URV), Jordi Ferrús (UMH d’Elx), Pere Navarro (URV), Eugeni Perea (UNED), Joan Tort (UB), Albert Turull (UdL), Sílvia Veà (URV).
Locals
Teatre municipal La Llanterna de Móra d’Ebre i Casal Municipal d’Ascó.
Organitza
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Societat d’Onomàstica, Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre, Associació Cultural Lo Llaüt d’Ascó.
Col·labora
Ajuntament de Móra d’Ebre, Ajuntament d’Ascó, Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, IRMU
Amb el suport de
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Flix