El passat 22 de desembre de 2020 la Diputació de Tarragona va acordar atorgar un ajut al CERE per donar suport al programa de beques i al de publicacions comarcals del CERE. Un total de 6 beques i dos col·laboracions amb altres entitats de la Ribera d’Ebre seran finançats per la Diputació de Tarragona, en el marc de la seva línia d’ajuts a les entitats culturals per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19.