onomàstica3

El DOGC d’avui, 24 de juliol, publica la inclusió del CERE al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Aquest Cens agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. La inclusió del CERE dins del Cens posa en valor les activitats que aquest duu a terme i que tenen per protagonista, d’una forma o altra, la llengua catalana: tallers d’escriptura, conferències, fires, cursos, concursos literaris i de recerca, publicacions, presentacions de llibres, etc.