soc

El CERE busca una persona jove per a un contracte laboral en pràctiques a jornada completa durant 6 mesos, amb la finalitat de dinamitzar l’entitat. La contractació tindrà lloc a l’empara de l’ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Cal que les persones interessades es posin en contacte al més aviat possible al telèfon 658 806 999.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DEL CERE