biografia

Dimecres 14 de novembre, a les 19 h, a l’Espai del Memorial Democràtic, carrer Peu de la Creu 4, tindrà lloc la presentació  de la biografia d’Artur Bladé Desumvila. La presentació anirà a càrrec de Josep Sancho Sancho, doctor en Història contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en la història de les Terres de l’Ebre. Presidirà l’acte Carme Garcia i Suàrez, directora general de Memòria Democràtica..

.