Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), amb el suport del Consell Comarcal, publica la següent convocatòria de bases per a la concessió de beques per a l’any 2015.
El CERE podrà concedir fins a un màxim de 10 beques per a projectes de treball que tinguin com a objectiu central de referència la comarca de la Ribera d’Ebre. La quantia de les beques serà de 350 € per als socis del CERE i de 200 € per als no socis. La Comissió de Beques del CERE podrà modificar en funció de les sol·licituds l’import de les assignacions.
Els àmbits d’interès comarcal són generals i es consideren la recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia, història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia, sociologia, antropologia, noves tecnologies, pensament, etc.
En aquesta convocatòria es consideraran d’especial interès tots aquells projectes de treball centrats en aspectes relacionats amb:
• Construccions de pedra en sec a la Ribera d’Ebre
• Figura i obra de Mossèn Joan Masip i la seua vinculació amb la Ribera d’Ebre.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2015 i la resolució es farà pública dins el termini de dos mesos.

Bases de la XXII Convocatòria de Beques del CERE (pdf)