concurs literari Móra la Nova

L’Ajuntament de Móra la Nova, convoca el XXXIVè concurs literari en l’àmbit de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.

Al concurs es preveuen les següents categories:
1. PROSA INFANTIL
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys. Els treballs no excediran els dos folis.

2. PROSA JUVENIL
Per a joves entre 13 i 16 anys. Els treballs no excediran els quatre folis.

3. PROSA ADULTS
Hi podran participar totes les persones a partir de 17 anys. Els treballs no excediran els sis folis.

 

BASES
1. El tema a tractar en els treballs serà lliure.

2. Podran participar totes les persones amb residència a qualsevol dels pobles de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.

3. Es presentaran 5 còpies del treball en paper i una còpia per mail al correu: concurs@moralanova.cat, degudament presentats i correctament escrits en català i impresos amb el tipus de lletra Arial 12 i interliniat a 1,5. Al mail s’indicaran les dades de contacte de l’autor: pseudònim, adreça, telèfon, correu electrònic, títol de l’obra i categoria en que concursa, incloent l’obra com arxiu adjunt, en format word, writer o pdf.

4. Els treballs, en paper, aniran acompanyats d’un sobre tancat a l’exterior del qual s’indicarà el títol de l’obra presentada i la categoria en que concursa. A l’interior del sobre s’hi haurà inclòs el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor/a. El sobre no s’obrirà fins que el jurat hagi deliberat definitivament quines són les obres premiades i romandrà en mans del secretari del premi fins a les hores.

5. El termini d’admissió d’originals clourà a les dues de la tarda el dia 21 de setembre de 2018.

6. El premi al concurs de prosa infantil constarà de 120 euros per al guanyador i 80 euros per al finalista.

7. El premi al concurs de prosa juvenil constarà de 150 euros per al guanyador i 110 euros per al finalista.

8. El premi al concurs de prosa adult constarà de 200 euros per al guanyador i 160 euros per al finalista.

9. Sols s’acceptaran dues obres del mateix autor per cada categoria.

10. El jurat podrà concedir un accèssit local per a cada categoria, un cop adjudicats els premis i oberts els sobres, si aquest considera qualitativament meritòria l’obra.

11. El lliurament del premi tindrà lloc el dia 25 d’octubre de 2018 a les set de la tarda, dins de l’acte d’inauguració de la 187 edició de la Fira de Móra la Nova.

12. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova. Els treballs no premiats podran passar a recollir-se a partir del dia 2 i fins al dia 30 de novembre.
Les obres que en aquest termini no s’hagin recollit passaran a ser propietat de l’Ajuntament, entenent que els seus autors renuncien a les mateixes.

13. El Jurat qualificador estarà compost per: la Regidora de Cultura de l’Ajuntament, un representant de la Biblioteca Municipal, el director de l’Institut Escola “3 d’Abril”, l’escriptor moranovenc Miquel Esteve, un membre de la secció de lingüística i literatura del CERE, una professora de llengua i literatura i una mestra, integrants del club de lectura.

14. El fet de participar en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.