Dissabte 21 de març es va fer a la seu del CERE a Flix l’assemblea general de socis i sòcies de l’entitat. Com és habitual, es va informar de la memòria d’activitats de 2014, de l’estat de comptes, del moviment de socis i sòcies, del programa d’activitats i dels pressupostos per a 2015. Pel que fa a les activitats, entre altres, es va destacar que aquest any hi ha convocat el XVII Premi d’Assaig sobre la Ribera d’Ebre Artur Bladé i Desumvila (tot i que falta fixar el lloc i designar els membres del jurat) i també, com a novetat, la realització de la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, programada conjuntament amb la VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, i que tindrà lloc els dies 17 i 18 de setembre a Móra d’Ebre i Ascó. Així mateix s’informà de la col·laboració establer-ta amb l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol per tirar endavant un projecte que comprèn, entre altres actuacions, la museïtzació de diversos espais urbans i rurals del seu terme municipal.
Pel que fa a la renovació de la Junta Directiva, s’informà que prèviament dos dels seus membres, els quals no havien pogut assistir a la reunió -Miquel Biarnés i Julio Monfort-, havien manifestat el seu desig de formar-ne part. Al mateix temps, a la reunió, el president del CERE, Josep Antoni Collazos, i la vicepresidenta, Àngels Pérez, van expressar que després de transcorreguts els dos anys de la constitució de la Junta (termini establert pels Estatuts), no continuarien en els càrrecs respectius i que, a més a més, també deixarien de formar part de la Junta Directiva. Es va establir que a finals del proper mes d’abril es constiuiria la nova Junta Directiva.